Pressmeddelanden

Folktinget diskuterade miljöteknik på Finlandsarenan

Folktinget öppnade sina diskussioner på Finlandsarenan med att diskutera miljöteknik. I panelen deltog professor Mikko Hupa (Åbo Akademi), Folktingets ordförande, riksdagsledamot Christina Gestrin, marknadsföringschef Robert Olander (Teknologicentrum Merinova) och miljöminister Ville Niinistö. Journalist Björn Stenbacka (Vasabladet) var moderator för diskussionen.
16.07.2014 kl. 13:34

Diskussioner i Folktingets regi om miljöteknik, jämställdhet och kärlek under Finlandsarenan

Folktinget står för tredje året i rad för det svenska inslaget i debattveckan SuomiAreena i Björneborg. Folktingets helhet, Finlandsarenan, ordnas i samarbete med SuomiAreena och Pori Jazz och bjuder på både diskussioner och på musik.
14.07.2014 kl. 15:04

Folktinget: Vi behöver språklig mångfald i Europa!

Språk är en viktig prioritet för EU och den språkliga mångfalden i Europa är en realitet. Förutom de 24 officiella språken inom EU, talas 60-80 regionala och minoritetsspråk av närmare 50 miljoner EU-medborgare. Det europeiska nätverket för att främja språklig mångfald, NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity), där Folktinget är medlem, har inför EU-valet gett ut en pamflett om vikten av att stöda Europas alla språk och att främja språklig mångfald i Europa.
15.05.2014 kl. 12:36

Folktinget och Jesse P uppmanar till att Våga svenska

I dag lanserar Folktinget poplåten Våga med tillhörande musikvideo, framförd av rapartisten Jesse P. Låten Våga är en del av Folktingets Våga svenska-kampanj som lanserades på sociala medier för ett par veckor sedan.
14.05.2014 kl. 10:47

Folktinget hoppas på en saklig debatt

Folktinget efterlyser en saklig debatt då medborgarinitiativet om att slopa den obligatoriska svenskan i dag kommer till riksdagen. Folktinget poängterar att debatten ska föras med vettiga argument och inte med lösa påståenden och fördomar som bas.
28.04.2014 kl. 13:26

Magistratsreformen får inte försämra svensk service på lokal nivå

Finansministeriet planerar en minskning av antalet magistratsenheter i landet. Enligt förslaget kunde antalet minskas från 41 till 25, och bland dessa finns sju tvåspråkiga enheter. Folktinget har sänt ett utlåtande till Finansministeriet i dag och motsätter sig förslaget, som leder till att kundservicen på svenska försämras på lokal nivå.
11.04.2014 kl. 12:09

Resolution från Folktingets session 2014

Resolutionen från Folktingets session i Helsingfors: Trygga social- och hälsovård på svenska
05.04.2014 kl. 14:46

Gestrin och Heinäluoma inledde Folktingets session

Folktingets ordförande Christina Gestrin öppnade Folktingets session i Helsingfors. I sitt öppningstal lyfte Gestrin upp bl.a. överenskommelsen mellan regerings- och oppositionspartierna om organisationen av social- och hälsovården, kommunreformen och svenskspråkig lärarutbildning i Helsingfors.
05.04.2014 kl. 11:23

Ordförande Gestrin öppningstal vid Folktingets session

Folktingets ordförande Christina Gestrins öppningstal vid Folktingets session i Helsingfors 5.4.2014.
05.04.2014 kl. 10:18

Folktinget: Kränkande och felaktig information får inte delas ut i skolorna

Folktinget sammanträder till session i Helsingfors lördagen den 5 april 2014.Folktingets ordförande Christina Gestrin kommer att öppna sessionen och tror att även medborgarinitiativet för att svenskan ska bli frivillig i de finska skolorna kommer att väcka debatt.
03.04.2014 kl. 11:39

Folktinget: Utkastet till lag om social- och hälsovård har många brister

Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till lag om ordnandet av social- och hälsovården. Folktinget uppskattar att de språkliga rättigheterna har behandlats grundligt i utkastet, men saknar en lösning för den faktiska ojämlikhet som råder i tillgången till social- och hälsovård på svenska och finska.
14.03.2014 kl. 14:08

Minister Räsänens svar övertygar inte Christina Gestrin

Christina Gestrin riktade 23.12.2013 ett skriftligt spörsmål till inrikesminister Päivi Räsänen där hon uttryckte oro för att polisinrättningen i Österbotten splittras. Orsaken till detta är de förändringar inom polisinrättningen i Österbotten som blir aktuella under år 2014, där Vasa är placeringsort för huvudpolisstationen, medan situationscentralen inrättas i Seinäjoki. Det här är den enda situationscentralen i landet som inte placeras i direkt anslutning till huvudpolisstationen.
07.02.2014 kl. 09:34

Folktinget: Lösning för social- och hälsovård på svenska i metropolen är en nödvändighet

Idag presenterar Kommunförbundet Marcus Henricsons rapport om en förvaltningsmodell för hur man kan garantera god service på svenska i metropolen. Folktinget välkomnar utredningen och anser att det är speciellt viktigt att få en lösning för en fungerande social- och hälsovård på svenska.
21.01.2014 kl. 14:21

Folktingets ungdomsutskott: Glöm inte de svenska lösningarna i ungdomssektorn

Folktingets ungdomsutskott är oroligt för att svenska särlösningar i ungdomstjänster hamnar i skymundan då stora omvälvningar som kommunreformen och ungdomsgarantin är och blir aktuella.
16.01.2014 kl. 12:00

Folktinget: Lagförslaget saknar en lösning för att trygga svenskspråkig social- och hälsovård

Beredningsgruppen som berett ett förslag till ny servicestruktur inom social- och hälsovården har i dag överlämnat sitt lagförslag till omsorgsminister Susanna Huovinen. Syftet med lagförslaget är bland annat att garantera befolkningen jämlik tillgång till social- och hälsovård.
19.12.2013 kl. 13:07

Folktingetin tukiyhdistys palkitsee Juhani Seppäsen

Svenska Finlands folktings garanter r.f. -yhdistys myöntää tämän vuoden Bojan Sonntag-palkinnon toimittaja, lääkäri Juhani Seppäselle. Palkinnon arvo on 5 000 euroa. Yhdistyksen puheenjohtaja Marcus Rantala luovuttaa palkinnon Folktingetin Ruotsalaisuuden päivän vastaanotolla kaupungintalolla Helsingissä 6.11.2013 klo 13:00.
06.11.2013 kl. 13:42

Juhani Seppänen premieras av Folktingets garanter

Svenska Finlands folktings garanter r.f. delar i år ut Bojan Sonntag-priset på 5000 € till redaktören och läkaren Juhani Seppänen. Garanternas ordförande Marcus Rantala överlämnar priset på Folktingets Svenska dagen-mottagning på stadshuset i Helsingfors 6.11.2013, kl. 13.00.
06.11.2013 kl. 13:40

Folktingets förtjänstmedalj i silver till Wideroos och Jern

Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och landskapsdirektör Olav Jern förlänas på Svenska dagen med Folktingets förtjänstmedalj i silver.
06.11.2013 kl. 06:54

Barnkonserter under Svenska veckan för över 1 200 barn i Folktingets regi

Det svenska kulturevenemanget Svenska veckan arrangeras i år för trettonde gången på tolv orter runt om i Finland. Programmet börjar på måndag 4.11 och avslutas på farsdagssöndag 10.11. De deltagande orterna är i år; Björneborg, Borgå, Esbo, Helsingfors, Karleby, Kristinestad, Lahtis, Lovisa, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo. Alla orternas program finns samlat på webbplatsen www.svenskaveckan.fi.
31.10.2013 kl. 14:02

Finlandssvenskarna 2012 – hur ser framtiden ut?

Det är tionde gången Folktinget ger ut en statistisk rapport över finlandssvenskarna. Den första rapporten utkom år 1981 och rapporten har alltid haft en stor efterfrågan bland forskare, samhällsplanerare, journalister, politiker och hos kommunala och statliga myndigheter. I rapporten ”Finlandssvenskarna 2012 – en statistisk rapport” presenteras den del av finlandssvenskarnas verklighet som kan belysas med hjälp av statistik. Rapporten har sammaställts av professor Fjalar Finnäs.
24.10.2013 kl. 13:23