Pressmeddelanden

Svensk språkexpertis får inte splittras

Folktinget konstaterar att den svenska verksamheten vid Focis (Forskningscentralen för de inhemska språken) äventyras i ett aktuellt lagförslag. Undervisnings- och kulturministeriet föreslår att den svenska enheten stryks i den kommande lagen om forskningscentralen. Folktinget motsätter sig detta och har i ett utlåtande uppmanat ministeriet att trygga den svenska enheten i lagen.
30.08.2011 kl. 10:50

Österlund ny Folktingssekreterare

Folktingets styrelse har vid sitt möte idag enhälligt valt pol.dr. Markus Österlund till ny folktingssekreterare. Österlund efterträder Stefan Svenfors som i oktober tillträder tjänsten som kommundirektör i Pedersöre.
25.08.2011 kl. 17:47

Arbetet med språkstrategin måste starta omedelbart

I regeringsprogrammet slås fast att ”tvåspråkigheten i Finland är en rikedom och resurs”. Regeringen lovar att utveckla de språkliga rättigheterna bl.a. genom att förverkliga de förslag som den av Folktinget tillsatta Ahtisaarigruppen lagt fram.
25.08.2011 kl. 17:43

Henriksson lämnar Folktinget

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) avsäger sig uppdraget som ordförande för Svenska Finlands folkting. Henriksson meddelade om sitt beslut vid Folktingets arbetsutskottsmöte idag på förmiddagen. Henriksson säger att uppdraget som justitieminister inte är förenligt med ett ordförandeskap i en intressebevakningsorganisation som Svenska Finlands folkting.
28.06.2011 kl. 15:57

Äntligen - en språkstrategi

Jyrki Katainen presenterade i fredags det nya regeringsprogrammet. Programmet innehåller flera skrivningar gällande svenskans ställning i Finland. Folktinget tillsatte våren 2010 en styrgrupp under ledning av president Martti Ahtisaari för att utarbeta ett handlingsprogram för ett Finland med två levande nationalspråk. Syftet var uttryckligen att påverka regeringsförhandlingarna.
20.06.2011 kl. 15:55

Peggy Heikkinen ny vice ordförande för NPLD

Folktingets språkskyddssekreterare Peggy Heikkinen har valts till ny vice ordförande för det europeiska minoritetsspråksnätverket Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD).
18.05.2011 kl. 10:33

Folktinget stöder finskan i Sverige

Folktinget anser det är viktigt att stöda arbetet med att stärka finska språkets ställning i Sverige. Den sverigefinska minoriteten är störst av Sveriges minoriteter. Syftet med den nya minoritetsspråkslagen är att de svenska myndigheterna ska stärka finskans ställning inom det finska förvaltningsområdet, dit hittills 32 kommuner har anslutit sig. Lagen har nu varit i kraft i drygt ett år.
13.04.2011 kl. 10:23

Folktinget tukee suomen kieltä Ruotsissa

Ruotsinsuomalaiset ovat suurin Ruotsin vähemmistöistä ja työtä suomenkielen aseman vahvistamiseksi Ruotsissa on tuettava, katsoo Folktinget. Ruotsin uuden vähemmistökielilain tavoitteena on, että ruotsalaiset viranomaiset vahvistavat suomen kielen asemaa suomenkielisellä hallintoalueella, johon tähän mennessä on liittynyt 32 kuntaa. Laki on ollut voimassa reilun vuoden.
13.04.2011 kl. 10:21

Vår tid – vårt land!

Svenska Finlands folkting öppnar för ännu en dimension i sin verksamhet. Folktingets uppgift är att bevaka den svenskspråkiga befolkningens kulturella och samhälleliga intressen, och också att sprida information om det svenska språket och kulturen i Finland. Folktinget förverkligar sitt uppdrag på en mängd olika områden, i huvudsak genom politiskt arbete och genom olika typer av attitydarbete i syfte att öka förståelsen och kunskapen om det svenska i Finland.
23.03.2011 kl. 15:23

Felet i studentprovets översättning inte acceptabelt

Folktinget riktar kritik till studentexamensnämnden efter att det uppdagats att studentprovet i fysik innehöll ett fel i den svenska översättningen. Golv blev vägg i översättningen från finska till svenska, vilket medförde att den svenska versionen var näst intill omöjlig att lösa.
18.03.2011 kl. 15:12

Henriksson fortsätter som Folktingets ordförande

Anna-Maja Henriksson (SFP) fortsätter som Folktingets ordförande. Också Steven Frostdahl (SDP) och Kimmo Sasi (Saml) omvaldes som vice ordföranden.
13.03.2011 kl. 12:01

Folktinget efterlyser politisk vilja

Folktingets session godkände i dag en resolution.
13.03.2011 kl. 11:46

Nu måste partierna bekänna färg i språkfrågan

Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) fokuserade på Handlingsprogrammet för ett tvåspråkigt Finland i sitt öppningstal på Folktingets session i Karleby. Henriksson gladdes åt de konkreta och realiserbara åtgärder som styrgruppen, med president Martti Ahtisaari som ordförande, tagit fram och dels efterlyste hon den politiska viljan och ställde två raka frågor till alla i riksdagens verkande partiers partiledningar.
12.03.2011 kl. 13:29

Presidentti Ahtisaari vaatii voimatoimia

Folktinget asetti keväällä 2010 johtoryhmän laatimaan presidentti Martti Ahtisaaren johdolla toimintaohjelman Suomen kahden elinvoimaisen kansalliskielen puolesta. Johtoryhmä esitteli loppuraporttinsa tänään pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Ahtisaari vaatii tulevalta hallitukselta voimatoimia ja aktiivista kielipolitiikkaa.
09.03.2011 kl. 13:09

President Ahtisaari kräver krafttag

Folktinget tillsatte våren 2010 en styrgrupp under ledning av president Martti Ahtisaari för att utarbeta ett handlingsprogram för hur Finland ska förbli ett land med två levande nationalspråk. Vid en presskonferens i dag presenterade styrgruppen sin slutrapport. Ahtisaari efterlyser krafttag och en aktiv språkpolitik av den kommande regeringen.
09.03.2011 kl. 13:05

Folktinget julkaisee lehden Kimpassa

Kimpassa on Folktingetin tuottama lehti, joka kertoo konkreettisesti kaksikielisyydestä suomalaisessa arjessa. Lehden sivuilla ihmiset keskustelevat kielestä ja kaksikielisyydestä arjen näkökulmasta, siitä miten kaksikielisyys näkyy perheessä, työssä ja vapaa-ajan vietossa.
27.01.2011 kl. 12:34

Folktinget ger ut tidningen Kimpassa

Kimpassa är en tidning som Folktinget producerat för att konkret berätta om Finlands tvåspråkighet i vardagen. I tidningen kommer människor till tals kring språk och tvåspråkighet ur ett vardagligt perspektiv, i familjen, i jobbet eller på fritiden.
27.01.2011 kl. 12:31

Invänta Ahtisaari-gruppens rapport om svenskan

Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson välkomnar en diskussion på partiledarnivå om svenskan i Finland. Henriksson framhåller emellertid att partierna bör invänta den rapport som styrgruppen under ledning av president Martti Ahtisaari kommer att presentera under våren.
10.01.2011 kl. 16:07

Språklig konsekvensbedömning viktig i hovrättsreformen

Folktingets styrelse som sammankom idag diskuterade den förestående hovrättsreformen och framhöll betydelsen av språkliga konsekvensbedömningar vid administrativa reformer.
15.12.2010 kl. 16:11

Folktinget utelämnat från TV-debatt

Svenska Finlands folkting fick ingen inbjudan till debattkvällen om svenskan i Finland som sänds i programmet A2 Tema (Pakkoruotsi-ilta) i kväll. Diskussionspanelen består av 18 personer, dels privatpersoner och dels representanter från olika organisationer, partier och media.
30.11.2010 kl. 09:48