Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Svenskfinland kavlade upp ärmarna kring integrationsfrågor

Folktinget och Bildningsalliansen har 28-29.9 arrangerat de finlandssvenska integrationsdagarna för femte gången, men för första gången digitalt.
29.09.2020 kl. 12:25

Folktinget: Det språkliga syns bättre nu än i tidigare reformförslag

Pressmeddelande som sänts i samband med att Folktinget idag gett sitt utlåtande om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet.
25.09.2020 kl. 07:52

Svenskfinland: Ta tag i vårdreformen och samarbetet från dag ett 

Resolution antagen vid Folktingets session 15.9.2020
15.09.2020 kl. 18:23

Folktinget: Myndigheterna ska självmant betjäna på svenska

Idag har resultatet från Språkbarometern presenterats. Språkbarometern är en undersökning som utvärderar hur språklagstiftningen fungerar i praktiken.
09.09.2020 kl. 16:31

Christina Gestrin ny folktingssekreterare

Agroforstmagister, EMBA Christina Gestrin har den första september tagit över som folktingssekreterare efter Markus Österlund.
02.09.2020 kl. 11:05

Pressmeddelande: Folktinget vill ha fler poliser, räddningsmän och nödcentralsoperatörer som kan svenska

Folktinget har i dag diskuterat svenska frågor med inrikesministeriets kanslichef Kirsi Pimiä.
25.06.2020 kl. 17:54

Christina Gestrin ny folktingssekreterare

Folktingets styrelse har idag enhälligt valt Christina Gestrin till ny folktingssekreterare.
10.06.2020 kl. 18:44

Pressmeddelande: Digitala lösningar kan ge oss bättre svensk service

Folktinget anser att det behövs nya digitala lösningar för att bättre kunna ge service på kundens eget språk.
05.06.2020 kl. 11:27

De finlandssvenska integrationsdagarna

Det blir igen konferens för personer som är intresserade av integration på svenska i Finland. De finlandssvenska integrationsdagarna arrangeras i Helsingfors 28-29.9.2020.
22.04.2020 kl. 13:59

De svenskspråkiga i Finland väntas bli fler

Tankesmedjan Magma och Folktinget har publicerat en befolkningsprogos för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Prognosen presenterades i en direktsändning 8.4.
08.04.2020 kl. 12:00

Pressmeddelande: Folktinget besviket över stängningen av samjouren vid Raseborgs sjukhus

"Det är nu viktigt att social- och hälsovårdsministeriet beviljar Raseborgs sjukhus tillstånd för dygnet runt-jour för allmänmedicin."
06.04.2020 kl. 14:41

Pressmeddelande: Folktinget förutsätter bättre instruktioner för språkanvändningen i myndighetsmeddelanden

De svenskspråkiga invånarna fick informationen på ett eller flera språk – eller inte alls.
01.04.2020 kl. 15:08

Markus Österlund slutar som folktingssekreterare

Markus Österlund har meddelat Folktingets styrelse att han avslutar sitt jobb som folktingssekreterare och går vidare mot nya uppdrag. Österlund har lett Folktinget sedan 2011.
26.03.2020 kl. 10:41

Folktinget arrangerar ingen session i april

Folktingets styrelse har beslutat att Folktingets årliga session den 4 april ställs in och ordnas senare.
13.03.2020 kl. 13:24

Pressmeddelande: Folktinget stöder HUCS Raseborgs sjukhus

"Det handlar om att få vård på eget språk och på jämlika villkor."
04.03.2020 kl. 14:14

Pressmeddelande om finskans betydelse för svenskan i Finland

- Vi måste lyssna på den kritik som förts fram, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist i ett pressmeddelande.
27.02.2020 kl. 12:31

19 organisationer har gemensamt tagit ställning till svenska social- och hälsovårdstjänster

Folktinget fick i uppdrag att koordinera ett gemensamt ställningstagande gällande den svenska servicen.
03.02.2020 kl. 12:10

Arbetsgruppen Vård på svenska höll sitt första möte

Arbetsgruppen har i uppdrag att skapa förslag för att trygga tillgången till social- och hälsotjänster på svenska när social- och hälsovårdsstrukturerna reformeras.
24.01.2020 kl. 13:56

Folktinget: Småbarnspedagogik på svenska måste garanteras

Folktinget har gjort ett uttalande om det kritiska läget med personalbristen inom småbarnspedagogiken i Helsingfors.
11.12.2019 kl. 15:17

Integration är en lokal angelägenhet 

De finlandssvenska integrationsdagarna arrangerades på tre orter, Helsingfors, Åbo och Vasa, i år.
09.12.2019 kl. 13:50