Pressmeddelanden

Folktinget: Hota inte vår grundtrygghet

Folktinget samlades till session i Helsingfors.
07.04.2018 kl. 15:37

Valfrihetslagen tryggar inte vård på svenska

Folktinget anser att svenskan negligeras i regeringens omarbetade förslag till valfrihetslag
09.03.2018 kl. 10:17

Folktinget på Göteborgs bokmässa

Vi ordnar två diskussioner, torsdag kl. 11 (internationella torget) och fredag kl. 10.30 (Finlandsmontern).
27.09.2017 kl. 12:25

Pressmeddelande: Folktinget kräver ny genomgång och utlåtanderunda

- Grundlagsutskottet har gjort ett grundligt och bra arbete. Nu måste regeringen ta skeden i vacker hand, lyssna på vad grundlagsutskottet sagt och korrigera alla brister, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.
30.06.2017 kl. 13:52

FOLKTINGET: Regeringen, välj inte bort framtidsmöjligheterna 

Resolution antagen vid Folktingets session
13.05.2017 kl. 15:20

Folktingets nya styrelse

Folktinget har valt ny styrelse i samband med Folktingets session i Hangö 12-13.5
13.05.2017 kl. 15:18

Pressmeddelande: Ett nytt Folkting har utsetts

Ett nytt Folkting med 75 ledamöter har utsetts. Av de 75 ledamöterna är 47 nya ledamöter, 40 kvinnor och 35 män. Inför den kommande fyraårsperioden är mandatfördelningen enligt följande: Svenska folkpartiet i Finland 40 (-3 jfr år 2012), Finlands socialdemokratiska parti 11 (+1), Vänsterförbundet 6 (+3), Gröna förbundet 4 (0), Samlingspartiet 4 (-2), Kristdemokraterna i Finland 2 (0), Centern i Finland 1 (-1). Landskapet Åland har sju platser.
21.04.2017 kl. 11:53

Folktinget: Regeringens lagförslag tryggar inte vård på svenska

Lagförslagen innehåller inga förändringar från tidigare när det kommer till de frågor som är särskilt viktiga för det svenska i Finland.
02.03.2017 kl. 14:34

Ett stort bakslag för det svenska i Finland

Folktinget är bestört av den nonchalans som regeringen har visat i frågan gällande jourreformen som regeringen berett och som riksdagen har behandlat med en mycket forcerad tidtabell.
13.12.2016 kl. 15:45

Folktinget: De språkliga rättigheterna inom vården kan enbart tryggas genom Vasa centralsjukhus

Grundlagsutskottet gav 7.12.2016 sitt utlåtande om jourreformen. I utlåtandet tar man ställning till lagförslagets grundlagsenlighet vad gäller de språkliga rättigheterna. Utskottet konstaterar att regeringens modell med 12 fulljourssjukhus inte uppfyller grundlagens krav. Den bästa lösningen skulle enligt utskottet vara att ge både Vasa och Seinäjoki centralsjukhus rätt till fulljour, dvs en lösning med 12 + 1 fulljoursjukhus. Enligt utskottet skulle det också vara möjligt att genom särskild lagstiftning trygga tvåspråkig service i praktiken i Seinäjoki sjukhus.
09.12.2016 kl. 13:12

Folktinget till grundlagsutskottet: Jourreformen uppfyller inte grundlagens krav

Folktinget hördes idag då riksdagens grundlagsutskott behandlade jourreformen. Regeringens lagförslag har kritiserats hårt för att det inte ger Vasa centralsjukhus rätt att producera omfattande jourtjänster dygnet runt och för att verksamheten kringskärs kraftigt i de mindre regionala sjukhusen, vilket drabbar Raseborgs, Åbolands, Borgå och Malmska sjukhusen hårt.
24.11.2016 kl. 15:38

Savon Sanomat premieras av Folktingets garanter

Svenska Finlands folktings garanter r.f. delar i år ut Bojan Sonntag-priset på 5 000 € till tidningen Savon Sanomat. Garanternas ordförande Marcus Rantala tillkännagav priset på Folktingets Svenska dagen-mottagning på stadshuset i Helsingfors 4.11.2016, kl. 13.00.
04.11.2016 kl. 13:20

Folktingets förtjänstmedalj till 16 personer

Folktingets förtjänstmedalj delas årligen ut på Svenska dagen till personer som gjort en betydande personlig insats i arbetet för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland. I år förlänas 16 personer med medaljen.
04.11.2016 kl. 06:00

Svenska veckan uppmärksammar kulturen på svenska i Finland

Svenska veckan firas stort på femton orter i Finland: Borgå, Björneborg, Esbo, Helsingfors, Lahtis, Lovisa, Karleby, Kristinestad, Kimitoön, Kyrkslätt, Raseborg, Tammerfors, Vanda, Åbo och Uleåborg med start måndagen den 31.10 och med festligt avslutande på Svenska dagen söndagen den 6.11.
28.10.2016 kl. 12:55

Folktinget: Förslaget till ny jourlagstiftning håller inte måttet

Regeringens proposition till ny lagstiftning angående akutvård och jourverksamhet offentliggjordes idag. I förslaget har man inte omprövat Vasa centralsjukhus ställning, sjukhuset ska i framtiden inte upprätthålla omfattande jour dygnet runt. Det enspråkigt finska Seinäjoki ska sköta sådan jourverksamhet som Vasa inte längre får ansvara för.
27.10.2016 kl. 15:31

Allsvenska riksdagsgruppen ställer sig bakom Folktingets krav gällande vårdreformen

Den allsvenska riksdagsgruppen, med representanter för SFP, Saml., Vf, KD och SDP samlades i dag i riksdagen till en rundabordsdiskussion kring vårdreformen. Minister Juha Rehula deltog i tillfället.
25.10.2016 kl. 16:24

Beslutet om att stänga Lagmansgården måste omprövas

Beslutet om att stänga skolhemmet Lagmansgården i Pedersöre är oacceptabelt och beslutet bör omprövas. Det här anser arbetsutskottet för Folktingets styrelse som samlades i dag i Helsingfors.
23.08.2016 kl. 12:57