Folktinget på Göteborgs bokmässa

27.09.2017 kl. 12:25
Vi ordnar två diskussioner, torsdag kl. 11 (internationella torget) och fredag kl. 10.30 (Finlandsmontern).
Välkommen att ta del av Folktingets program i Göteborg! Vi ordnar två diskussioner under rubriken
Språk och identitet: om sverigefinnar och finlandssvenskar.
 
Torsdag kl.11, internationella torget
Eva Biaudet (riksdagsledamot, sfp, Finland), Mariya Voyvodova (kommunalråd, s, Göteborg)
 
Fredag kl.10.30, Finlandsarenan
Eva Biaudet (riksdagsledamot, sfp, Finland), Tiina Laitila Kälvemark (författare)
Diskussionerna leds av Wivan Nygård-Fagerudd.
 
För mer information om Finlands program på bokmässan:
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250