Folktinget fyller 100 år!

19.03.2019 kl. 12:30
Jubileumsåret startade med fullsatt medieseminarium i Musikhuset i Helsingfors 19.3.2019

Pressmeddelande: Folktinget fyller 100 år – jubileumsåret startade med medieseminarium i Musikhuset

I maj 1919 samlades Svenska Finlands folkting för första gången till session. Folktingets 100-årsjubileum firas under hela år 2019. Under året ordnar Folktinget tre jubileumsseminarier, som lyfter upp ämnen som är centrala för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. 100-årsjubileet firas också på sessionen på Åland i maj och i samband med flera pop-up-evenemang under året som ordnas under devisen Folktinget i farten. De största festligheterna ordnas i samband med Svenska dagen, nu på fyra orter. En 100-årshistorik ges också ut till Svenska dagen i november. (För mer info, se nedan)

Med den regering Finland haft de senaste fyra åren, har Folktingets arbetsmängd varit mycket stor, och Folktingets jubileumsår har också inletts i arbetets tecken. Startskottet för firandet gick på tisdagen med seminariet Ett steg vidare. Medier och identitet i Svenskfinland som samlade ett åttiotal deltagare i Musikhuset i Helsingfors.

Folktingets ordförande, riksdagsledamoten Thomas Blomqvist som hälsade deltagarna välkomna, betonade att Folktinget vill lyfta upp centrala frågor som är av största vikt med tanke på framtiden för den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

  • Vi gör det bland annat genom att ordna det här seminariet under vårt jubileumsår. Tillgången till public service på svenska och en mångfald av svenskspråkiga tidningar är en förutsättning för att upprätthålla en levande samhällsdebatt på svenska och stärka den svenskspråkiga identiteten i Finland.

Docenten i medieekonomi Stefan Melesko från Internationella Handelshögskolan i Jönköping analyserade förändringarna i mediefältet och gav sina synpunkter på vad som krävs i den nya medievärlden. Professor emeritus Tom Moring talade om de finlandssvenska mediernas betydelse för vårt språk och vår identitet.

I paneldiskussionen om framtiden för medierna i Svenskfinland deltog Marit af Björkesten från Svenska Yle, Susanna Landor från Hufvudstadsbladet, Kenneth Myntti från Österbottens Tidning och Sandra Widing från Ålandstidningen. De diskuterade hur steget vidare för medierna på svenska i Finland ska se ut för att de dels ska klara sig i konkurrensen, och dels vara kittet som håller vår identitet samman.

För mer information:      

Folktingets ordförande Thomas Blomqvist, tfn 050-512 1776

folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686

Folktinget firar 100 år

Folktinget ordnar flera jubileumsevenemang under år 2019

  • Tre jubileumsseminarier, som lyfter upp ämnen som är centrala för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Seminariet Ett steg vidare. Medier och identitet i Svenskfinland i Helsingfors 19.3 startar serien. Under hösten ordnas ett seminarium om de språkliga rättigheterna i den nya SOTE-verkligheten och ett om den svenskspråkiga yrkesutbildningens framtid.
  • Jubileumssession i Mariehamn på Åland den 3-4 maj.
  • De största festligheterna ordnas i samband med Svenska dagen. Folktingets 100-årsjubileum kulminerar i en stor Svenska dagen-fest, som ordnas den 6 november i Helsingfors. Folktinget har fört diskussioner med Svenska Yle om en direktsändning av festen i tv.
  • Folktinget kommer också att ordna tre regionala Svenska dagen-fester: en i Åbo, en i Lahtis och en i Österbotten. Nytt för 2019 är att vi ordnar en fest på en finskspråkig ort, Lahtis. Folktinget ordnar festen i samarbete med Svenska skolan i Lahtis och några andra aktörer.
  • Flera evenemang ordnas under konceptet Folktinget i farten, som syftar till att synliggöra Folktinget och att informera om det svenska i Finland. Det handlar om olika evenemang av pop-up-karaktär eller aktiviteter tillsammans med en annan aktör, i både svensk- och finskspråkiga miljöer.
  • En historik utges till Svenska dagen 2019. Historikens syfte är att ge en överskådlig beskrivning av Folktinget och dess verksamhet. Det är motiverat att särskilt undersöka vilken betydelse Folktinget har haft som initiativtagare och påverkansorgan i frågor som har stor betydelse för den svenskspråkiga befolkningen.

Folktingets uppgifter enligt lagen om Folktinget

  • Svenska Finlands folkting, eller Folktinget, har till uppgift att främja Finlands svenskspråkiga befolknings rättigheter samt att arbeta för att utveckla dess kulturella och samhälleliga förhållanden och för att främja svenska språkets ställning i Finland.
  • Folktinget skall särskilt bevaka att de språkliga rättigheterna tillgodoses vid handläggningen av ärenden i domstolar och andra myndigheter.
  • För att fullfölja sitt uppdrag gör Folktinget framställningar, ger utlåtanden samt bedriver information och upplysning.
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250