Ekenäs BB-beslutet bör prövas i förvaltningsdomstol

14.10.2009 kl. 10:10
Folktinget uttrycker sin djupa besvikelse över HNS styrelses beslut att lägga ner Ekenäs BB. Folktingets styrelse samlades i dag i Helsingfors och anser att det är motiverat att ärendet prövas i förvaltningsdomstolen.


- Det är inte acceptabelt att fatta ett beslut som berör en så stor del av den svenska befolkningen utan att man gjort en grundlig språkkonsekvensutredning, säger Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson (sfp).


Folktinget anser att en språkkonsekvensbedömning borde ha gjorts innan ett beslut av denna storleksordning fattades. Dessutom har ärendet handlagts på ett sätt som strider mot god förvaltningssed.


Därtill är det uppenbart att det skett ett procedurfel när HNS styrelse röstade om en nedläggning av BB.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377