Folktinget gläds över grundlagsutskottets utlåtande

25.09.2009 kl. 10:35
Riksdagens grundlagsutskotts krav om en språklig konsekvensbedömning innan det avgörs om Karleby ska tillhöra det norra regionförvaltningsområdet välkomnas av Folktinget.


- Folktinget har i många repriser talat för att en språklig konsekvensbedömning bör göras, säger Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson (sfp).

- Det är ytterst viktigt att båda språkgruppernas verkliga möjligheter att få service på sitt eget språk utreds. Det skulle inte vara acceptabelt att en reform av den här storleksordningen och av en så stor betydelse för medborgarnas grundläggande språkliga rättigheter inte skulle innefatta en språklig konsekvensbedömning, säger Henriksson.

Folktinget hördes i dag i riksdagens förvaltningsutskott om regionförvaltningsreformen.