Folktinget i riksdagens förvaltningsutskott

25.09.2009 kl. 10:40
Folktinget hördes i riksdagens förvaltningsutskott om regeringens proposition om revideringen av regionförvaltningen.

Folktingets representanter, riksdagsledamoten och Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson samt Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden hördes i dag i riksdagens förvaltningsutskott gällande regeringens proposition om revideringen av regionförvaltningen.

Under länken "kartor" nedan så finns kartor som illustrerar landskapet Mellersta Österbottens orientering och hur språkförhållandena ser ut vid en orientering norrut respektive söderut.