Turné i Svenskfinland om intressebevakning

14.09.2009 kl. 10:45
Reformer, rationaliseringar, sammanslagningar och förflyttningar - den finlandssvenska servicen riskerar att försämras när förvaltningsreformer genomförs och samhällsutvecklingen tar fart. Utvecklingen kräver en effektiverad intressebevakning för det svenska i Finland. Här spelar det starka finlandssvenska organisationslivet en viktig roll vid sidan av den direkt politiska verksamheten.

Folktinget och Svenska temagruppen inom landsbygdsutveckling ordnar informationstillfällen om intressebevakning. Avsikten är att berätta om vad som är på gång när det gäller finlandssvensk intressebevakning och landsbygdsutveckling. Föreläsningarna fokuserar på framtidsutsikter, bekymmer och möjligheter.

Från Folktingets sida deltar Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, vice ordförande Steven Frostdahl och folktingssekreterare Stefan Svenfors och Svenska temagruppen representeras av ordförande Mats Nylund och landsbygdsutvecklare Peter Backa.

Hjärtligt välkomna!

Datum Klockslag MI/Arbis      Plats
22/10  15.00       Väståboland Pargas Fullmäktigesalen
22/10  18.30       Kimito Villa Lande