Folktinget tacksamt för Brandts insatser under 25 år

12.03.2010 kl. 13:20

Folktingets styrelse godkände i dag Christian Brandts anhållan om avsked från sin tjänst som folktingssekreterare.

– Folktinget är oerhört tacksamt för den insats Christian Brandt har gjort för svenskan i Finland, säger folktingsordförande Astrid Thors. Brandt har under sina många år på Folktinget bidragit till ett gott språkklimat, och har hängivet arbetat för att den nya språklagen ska förverkligas och trygga ett tvåspråkigt samhällsliv i Finland.

– Det är beklagligt att förlora en så värdefull och erfaren drivkraft inom Svenskfinland, men vi förstår hans avgörande, säger Thors.

Christian Brandt, som arbetat som folktingssekreterare i 25 år, kommer från september på heltid att ägna sig åt arbetet med sin tredje roman. Tjänsten som folktingssekreterarelediganslås den 1 april 2007.