Arbetet med språkstrategin måste starta omedelbart

25.08.2011 kl. 17:43
I regeringsprogrammet slås fast att ”tvåspråkigheten i Finland är en rikedom och resurs”. Regeringen lovar att utveckla de språkliga rättigheterna bl.a. genom att förverkliga de förslag som den av Folktinget tillsatta Ahtisaarigruppen lagt fram.

Med tanke på att regeringsprogrammet slår fast att statsministern ska leda arbetet med att utarbeta en långsiktig språkstrategi ”för att utveckla de två livskraftiga nationalspråken och utifrån detta konkretisera åtgärder för regeringsperioden”, förväntar sig Folktingets styrelse konkret och rask handling. Regeringen med statsministern, finansministern och övriga partiledare i spetsen, måste under budgetmanglingen agera så att språkstrategin blir verklighet.

”Det är av största vikt att arbetet med språkstrategin kommer i gång omedelbart. Regeringen måste ta sitt utlovade ansvar och anslå de nödvändiga resurser som behövs för att komma igång med språkstrategin”, säger Folktingets första vice ordförande Steven Frostdahl.

För mera information:
Vice ordförande Steven Frostdahl tfn, 044-3652925
Folktingssekreterare Stefan Svenfors tfn, 050-5120420