Peggy Heikkinen fortsätter som vice ordförande för NPLD

28.10.2011 kl. 11:34
Folktingets internationella koordinator Peggy Heikkinen har fått förnyat förtroende som vice ordförande för det europeiska nätverket för att främja språklig mångfald, NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity). Mandatperioden är två år.

Heikkinen valdes på NPLDs årsmöte i Eskilstuna den 26 oktober 2011. Till ny ordförande för nätverket valdes Tomás Ó Ruairc från Irland. Som andra vice ordförande fungerar Araceli Díaz de Lezana (Baskien, Spanien).

Folktinget har varit medlem i nätverket sedan januari 2009, då Heikkinen också valdes in i nätverkets styrelse. Folktinget är med i NPLD för att lära sig av det europeiska samarbetet och samtidigt aktivt föra fram goda exempel på hur vi främjar det svenska språket, den finlandssvenska kulturen och ett levande tvåspråkigt Finland.

Mera information om NPLD och dess verksamhet finns på www.npld.eu