Folktinget inledde sessionen i Tammerfors

13.04.2013 kl. 12:43
Folktingets ordförande Christina Gestrin öppnade sessionen i Tammerfors. I sitt öppningstal lyfte Gestrin upp nationalspråksstrategin.

- Nationalspråksstrategin kan i bästa fall vara ett hjälpmedel för att stärka svenskans ställning vid ministerierna och andra statliga myndigheter och fungera som ett redskap för att konkretisera språklagens förpliktelser, sade Christina Gestrin.

Den allmänpolitiska debatten på Folktingets session inleddes av justitieminister Anna-Maja Henriksson. Henriksson tog bl.a. upp utvecklingen av språkbadsundervisningen.

- Ingen ny utbildning för språkbadslärare har inletts och det här är ett missförhållande som är helt oacceptabelt. Nationalspråksstrategin påtalar också behovet av språkbadslärare och jag väntar mig snabba åtgärder av Undervisningministern i denna fråga, sade Anna-Maja Henriksson. 

Christina Gestrins finns här och Anna-Maja Henrikssons tal finns här. Talad version gäller.