Folktinget moittii ruotsinkielisen kampanja-aineiston puuttumista

23.04.2013 kl. 10:58
Tänään käynnistyy kampanja Mun kroppa. Mä päätän. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman kampanjan tarkoituksena on ehkäistä lapsia ja nuoria joutumasta sukupuolisen väkivallan kohteeksi. Folktingetin mielestä tällainen kampanja on erittäin tarpeen ja tervetullut. Folktinget on kuitenkin huolissaan siitä, että kampanja toteutetaan yksinomaan suomen kielellä.

Kaikki verkkosivuilla www.munkroppa.fi ja kampanjan Facebook-sivuilla oleva tiedotusmateriaali on suomenkielistä. Ruotsinkielistä aineistoa ei ole lainkaan. 

-  Sosiaali- ja terveysministeriön olisi ilman muuta pitänyt huolehtia siitä, että kampanja-aineisto on saatavissa myös ruotsin kielellä. Ruotsinkielisten lasten ja nuorten kielellisten oikeuksien laiminlyöntiä ei voi hyväksyä, Folktingetin puheenjohtaja Christina Gestrin sanoo.

- Etenkin kun on kysymys näin herkästä aihepiiristä, lasten ja nuorten on erityisen tärkeää saada asiasta tietoa ja aineistoa omalla kielellään.

- On myös mahdotonta hyväksyä kampanjasta vastaavan ministeriön selitystä, etteivät sen varat riittäneet ruotsinkielisen aineiston tuottamiseen. Varojen puutteeseen vetoaminen on kestämätöntä, Gestrin jatkaa.

Kampanjaa Mun kroppa. Mä päätän hallinnoi ja kampanjan toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyökumppaneinaan muun muassa poliisi ja Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Lisätietoja:
Folktingetin puheenjohtaja Christina Gestrin, puh. 050 511 3121