Avsaknaden av svenskspråkigt kampanjmaterial inte acceptabelt

23.04.2013 kl. 11:00
Kampanjen Mun kroppa. Mä päätän kör igång i dag. Kampanjens syfte är att förebygga sexuella övergrepp på barn och unga och kampanjen finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. Folktinget anser att en dylik kampanj fyller ett stort behov och välkomnar kampanjen. Däremot är Folktinget bekymrat över att hela kampanjen genomförs endast på finska.

Via webbplatsen www.munkroppa.fi och kampanjens Facebook-sida sprids informationen. Allt material som finns är på finska, ingenting finns på svenska.

- Social- och hälsovårdsministeriet borde naturligtvis också ha skött om att tillgången till svenskspråkigt kampanjmaterial är tryggad. Det är oacceptabelt att förbise svenskspråkiga barn och ungas språkliga rättigheter, säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.

- Det är speciellt viktigt med tanke på ämnets känsliga natur, att barn och unga får tillgång till information och material på sitt eget språk.

- Det är heller inte acceptabelt att man på ansvarigt ministerium urskuldar sig med att ministeriets medel inte räckte till svenskspråkigt material. Det här är en bortförklaring som inte håller, fortsätter Gestrin.

Kampanjen Mun kroppa. Mä päätän styrs och genomförs av Social- och hälsovårdsministeriet  med samarbetspartners, bland annat polisen och Mannerheims barnskyddsförbund.

För mera information, Kontakta:
Folktingets ordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686