PERSONAL

E-post: fornamn.efternamn@folktinget.fi

 
Markus Österlund
Folktingssekreterare
Info

040 836 7686

Markus är chef för Folktingets kansli.

Camilla Grundström
Biträdande folktingssekreterare
Info

040 777 0529

Camilla är biträdande folktingssekreterare och ansvarar för utbildningsfrågor. Hon är sekreterare för utbildningsutskottet.

Kristina Beijar
Sakkunnig
Info

050 522 9763

Kristina sköter ärenden som gäller förvaltning. Hon är också sekreterare för förvaltningsutskottet.

Johanna Lindholm
Sakkunnig
Info

040 568 5559

Johanna sköter om social- och hälsovårdsfrågor på Folktinget. Hon är också sekreterare i social- och hälsopolitiska utskottet.

Stephanie Lindberg
Språkskyddssekreterare
Info

040 833 0904

Stephanie ger dig råd om språkliga rättigheter. Hon jobbar också med integrationsfrågor.

Maria Larma
Projektkoordinator
Info

040 7771392

Maria har huvudansvaret för Svenska veckan och Folktingets program på Suomiareena.

Christina Kroll
Kanslist
Info

09 6844 250 (växel)

Christina sköter bl.a. broschyrbeställningar och adressregister.

Nina Ekholm
Övertranslator
Info

09 6844 288 (växel)

oversattningar@folktinget.fi

Nina ansvarar för verksamheten vid Svenska översättningsbyrån.

Stina Heikkilä
Informatör
Info

040 145 22 88

Stina sköter om Folktingets kommunikation och ansvarar för Folktingets Svenska dagen-fester.

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250