PERSONAL

E-post: fornamn.efternamn@folktinget.fi

 
Markus Österlund
Folktingssekreterare
Info

040 836 7686

Markus är chef för Folktingets kansli.

Camilla Grundström
Biträdande folktingssekreterare
Info

040 777 0529

Camilla är biträdande folktingssekreterare och ansvarar för utbildningsfrågor. Hon är sekreterare för utbildningsutskottet.

Kristina Beijar
Sakkunnig
Info

050 522 9763

Kristina sköter ärenden som gäller förvaltning. Hon är också sekreterare för förvaltningsutskottet.

Stina Heikkilä
Informatör
Info

040 145 22 88

Stina sköter om Folktingets kommunikation och ansvarar för Folktingets Svenska dagen-fester. Hon är också sekreterare för kultur- och medieutskottet.

Christina Kroll
Kanslist
Info

09 6844 250 (växel)

Christina sköter bl.a. broschyrbeställningar och adressregister.

Maria Larma
Projektkoordinator
Info

040 7771392

Maria har huvudansvaret för Svenska veckan och Folktingets program på Suomiareena.

Stephanie Lindberg
Språkskyddssekreterare
Info

040 833 0904

Stephanie ger dig råd om språkliga rättigheter. Hon jobbar också som ansvarig för integrationsfrågor på Folktinget.

Johanna Lindholm
Sakkunnig
Info

040 568 5559

Johanna sköter om social- och hälsovårdsfrågor på Folktinget. Hon är också sekreterare i social- och hälsopolitiska utskottet.

Ann-Helen Berg
Byråföreståndare
Info

+358 (0)9 6844 288 (växel)

Ann-Helen ansvarar för Svenska översättningsbyråns verksamhet.

Kontakta Ann-Helen på adressen oversattningar@folktinget.fi om du vill ha en offert eller om du vill veta mer om Svenska översättningsbyrån.

 

Nina Ekholm
Övertranslator
Info

 

Nina är tjänstledig fram till 3.8.2020.

 

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250