PUBLIKATIONER

På Folktinget arbetar vi med att sprida kunskap om finlandssvenskarna och finlandssvenskheten. Det arbetet gör vi både i Finland och utomlands.

En viktig uppgift är att regelbundet ge ut informationsbroschyrer och statistiska uppgifter om Svenskfinland.

Vi är glada över att flera av publikationerna har blivit så populära. De mest efterfrågade har vi tryckt i flera upplagor.

Publikationer digitalt:
Jag är här för dig-ordlistan/sanasto
 

Det går utmärkt att beställa broschyrerna. Du får dem kostnadsfritt från Folktingets kansli.

Fyll i beställningsformuläret eller kontakta oss på folktinget(at)folktinget.fi

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250