FOLKTINGETS GARANTER

Ja, jag vill bli medlem

Skriv siffran 7 med bokstäver:

Adressförändring

Skriv siffran 10 med bokstäver:
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250