Utlåtanden

Utlåtande om statens närvaro i regionerna

19.02.2021 kl. 09:02

Utlåtande om integrationsordlista

28.01.2021 kl. 11:31

Utlåtande om utbildningspolitiska redogörelsen

22.01.2021 kl. 16:13

Utlåtande om verkställighet av språklagen

19.11.2020 kl. 10:35

Utlåtande om läroplikten

16.11.2020 kl. 13:58

Folktinget kommenterar kvalitetsrekommendation

29.06.2020 kl. 14:27