Utlåtanden

Utlåtande om språklagstiftningen 2017

13.03.2018 kl. 10:06

Utlåtande om gymnasielag och studentexamen

13.03.2018 kl. 08:09

Utlåtande om åklagarmyndigheten

01.12.2017 kl. 11:55

Yttrande om språkförsöket

20.11.2017 kl. 15:27

Utlåtande gällande språkförsöken

17.10.2017 kl. 09:46

Utlåtande om elektronisk ärendehantering

28.09.2017 kl. 12:57
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250