Utlåtanden

Utlåtande om tidigareläggning av A1-språk

13.08.2018 kl. 11:20

Utlåtande om valfrihetslagen

24.07.2018 kl. 11:09

Utlåtande om gymnasielagen

21.05.2018 kl. 11:04

Utlåtande om valfrihetslagen

07.05.2018 kl. 13:34

Yttrande om landskapsreformen

04.05.2018 kl. 11:09

Utlåtande om valfrihetslagen

18.04.2018 kl. 13:32

Yttrande om landskaps- och vårdreformen

18.04.2018 kl. 13:22

Yttrande om Åklagarmyndigheten

13.04.2018 kl. 15:13