Utlåtanden

Folktinget: Hota inte vår grundtrygghet

07.04.2018 kl. 15:37

Utlåtande om lag om småbarnspedagogik

20.03.2018 kl. 13:45

Yttrande om ändring av rättegångsbalken

15.03.2018 kl. 13:40

Utlåtande om språklagstiftningen 2017

13.03.2018 kl. 10:06

Utlåtande om gymnasielag och studentexamen

13.03.2018 kl. 08:09

Utlåtande om åklagarmyndigheten

01.12.2017 kl. 11:55

Yttrande om språkförsöket

20.11.2017 kl. 15:27