Folktingsmedaljen 2019

Medaljen utdelas årligen åt någon som gjort betydande insatser för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland. Folktingets förtjänstmedalj utdelas i samband med Svenska dagen och kan tilldelas både finländare och personer med annat medborgarskap.

Du kan nominera personer som hängivet arbetat för det svenska i Finland, med det svenska språkets vård och funktion i Finland eller som gediget arbetat med en speciell grupp av den svenska befolkningen eller stärkt en specifik gruppkultur (kulturell, politisk, regional, religiös, yrkesmässig).

Nomineringstiden för år 2019 har gått ut.


Folktingets Svenska dagen-fester firas i år i Lahtis, Vasa, Åbo och i Helsingfors. Biljetter till de olika festerna fås gratis och mer information finns på www.folktinget.fi senare i september. Huvudfesten ordnas på Svenska Teatern i Helsingfors och kommer i samarbete med Parad media och Yle att även direktsändas på tv.

Nomineringstiden för år 2019 har gått ut!
Skriv siffran 10 med bokstäver:
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250