Kolumner

FOLKTINGET: Regeringen, välj inte bort framtidsmöjligheterna 

Resolution antagen vid Folktingets session
13.05.2017 kl. 15:20

Folktingets nya styrelse

Folktinget har valt ny styrelse i samband med Folktingets session i Hangö 12-13.5
13.05.2017 kl. 15:18

Pressmeddelande: Ett nytt Folkting har utsetts

Ett nytt Folkting med 75 ledamöter har utsetts. Av de 75 ledamöterna är 47 nya ledamöter, 40 kvinnor och 35 män. Inför den kommande fyraårsperioden är mandatfördelningen enligt följande: Svenska folkpartiet i Finland 40 (-3 jfr år 2012), Finlands socialdemokratiska parti 11 (+1), Vänsterförbundet 6 (+3), Gröna förbundet 4 (0), Samlingspartiet 4 (-2), Kristdemokraterna i Finland 2 (0), Centern i Finland 1 (-1). Landskapet Åland har sju platser.
21.04.2017 kl. 11:53

Utlåtande till Rundradions förvaltningsråd

Folktingets ställningstagande om de regionala nyheternas webbtjänster och personifiering
15.04.2017 kl. 10:40

Utlåtande om gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Folktinget har gett ett utlåtande om förslaget till regeringsproposition för lag om ändring av gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (gymnasiets särskilda utbildningsuppgift).
17.02.2017 kl. 15:58

Utlåtande om riktlinjer för språk och översättning i statsrådet för åren 2017–2020

Folktinget har gett ett utlåtande om riktlinjerna för användningen av språk och översättning i statsrådet.
01.02.2017 kl. 13:32

Festtal vid Svenska dagens huvudfest 2016

Partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson höll festtalet vid Svenska dagens huvudfest i Vasa 6.11.2016.
07.11.2016 kl. 14:39

Folktingsordförande Thomas Blomqvists tal vid Svenska dagens huvudfest i Kotka

Folktingsordförande Thomas Blomqvist höll festtalet vid Svenska dagens huvudfest i Maritimcentret Vellamo i Kotka 6.11.2015.
10.11.2015 kl. 09:39

Folktingsordförande Christina Gestrins öppningstal vid sessionen i Borgå

Folktinget samlades i dag i Borgå till sin årliga session. Folktingets ordförande Christina Gestrin öppnade sessionen och lyfte fram de 10 valteser som Folktinget vill se genomförda under regeringsperioden 2015-2019.
08.05.2015 kl. 15:25

Folktingsordförande Christina Gestrins tal på Svenska dagens huvudfest

Folktingsordförande Christina Gestrins välkomsttal på Svenska dagens huvudfest i Bollhallen i Ekenäs, Raseborg.
06.11.2014 kl. 19:18

Försvarsminister Carl Haglunds festtal på Svenska dagen 2014

Försvarsminister Carl Haglund höll festtalet vid Svenska dagens huvudfest i Bollhallen i Ekenäs, Raseborg 6.11.20014.
06.11.2014 kl. 19:30

Ordförande Gestrin öppningstal vid Folktingets session

Folktingets ordförande Christina Gestrins öppningstal vid Folktingets session i Helsingfors 5.4.2014.
05.04.2014 kl. 10:18

Kommundirektör Rurik Ahlbergs tal, Svenska dagens huvudfest i Korsholm

Kommundirektör Rurik Ahlbergs tal som han höll vid Svenska dagens huvudfest i Korsholm 6.11.2013
08.11.2013 kl. 15:29

Tidigare statsminister Paavo Lipponen, festtal på Svenska dagens huvudfest i Korsholm

Tidigare statsminister Paavo Lipponens festtal som han höll på Svenska dagens huvudfest i Korsholms kulturhus 6.11.2013.
08.11.2013 kl. 11:13

Folktingsordförande Gestrin, Svenska dagens huvudfest i Korsholm

Folktingsordförande Christina Gestrins tal på Svenska dagens huvudfest i Korsholms kulturhus 6.11.2013.
08.11.2013 kl. 11:11

Folktingsordförande Gestrin, Svenska dagen-mottagning i Helsingfors

Folktingsordförande Christina Gestrins tal som hon höll på Folktingets mottagning på stadshuset i Helsingfors 6.11.2013.
08.11.2013 kl. 11:07