Folktinget anställer utredningsperson

31.03.2020 kl. 13:38
Folktinget anställer en person för att göra en utredning om svenskspråkiga utbildningslinjer och tillgången till svenskspråkig personal inom social- och hälsovårdssektorn.