Pressmeddelande: Folktinget förutsätter bättre instruktioner för språkanvändningen i myndighetsmeddelanden

01.04.2020 kl. 15:08
De svenskspråkiga invånarna fick informationen på ett eller flera språk – eller inte alls.

På lördagen sändes ett myndighetsmeddelande per sms om att trafiken mellan Nyland och de övriga landskapen begränsas. De svenskspråkiga invånarna fick informationen på ett eller flera språk – eller inte alls.

Folktinget kontaktade statsrådets kansli och beskedet därifrån var att myndighetsmeddelandet ska finnas på tre språk: finska, svenska och engelska. Nödcentralsverket hade fått den här instruktionen, men de olika mobiloperatörerna har beaktat den på olika sätt.

- Alla parter måste ha samma instruktioner om språkanvändningen i myndighetsmeddelandena. Det är inte i enlighet med språklagstiftningen att myndighetsmeddelanden av det här slaget inte kommer på eget språk, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.

- Folktinget förutsätter att de ansvariga myndigheterna utreder hur instruktionen till mobiloperatörerna har fungerat och vi ser fram emot att få en förklaring. Det här får inte hända igen i framtiden, understryker Bergqvist.