Pressmeddelande: Påskynda åtgärderna för att stärka svenskundervisningen

20.06.2022 kl. 11:58
Regeringsprogrammet och nationalspråksstrategin innehåller flera åtgärdsförslag för att stärka svenskundervisningen och för att öka motivationen att lära sig svenska.

Folktinget vill att genomförandet sker systematiskt och utan dröjsmål – med konkreta resultat.

- Regeringsprogrammet har som uttalat mål att stärka kunskaperna i våra två nationalspråk, konstaterar Folktingets ordförande Sandra Bergqvist. För att uppnå detta krävs det mycket större insatser än det som man från undervisnings- och kulturministeriet nu presenterat. Den här frågan har tyvärr inte prioriterats, säger Bergqvist.

Kunskaperna i svenska har försvagats i samhället, både inom den privata och offentliga sektorn.

- Den nedåtgående trenden måste brytas. Goda kunskaper i båda nationalspråken har också betydelse för ett fördjupat nordiskt samarbete, framhåller Folktingets första viceordförande Matilda af Hällström.

Undervisningstimmarna i svenska i årskurserna 7-9 blev färre då den mellanlånga svenskan tidigarelades till åk 6.

- Vi föreslår nu att undervisningstimmarna i svenska utökas. Det är viktigt att eleverna får goda grundkunskaper i svenska och finska redan under den grundläggande utbildningen. En annan viktig sak vore att införa mera svenskundervisning i andra stadiets yrkesutbildning, säger Folktingets andra viceordförande Johan Kvarnström.