Integration

Projektet Integration på svenska

Via projektet integration på svenska, som pågår till 2021, vill Folktinget och Bildningsalliansen förtydliga integrationsstigarna och skapa hållbara strukturer för integration och inklusion på svenska.

Fokus för projektet är vuxna (vars läroplikt är förbi) och inklusion i det finlandssvenska samhället.

Vi vill också skapa arenor där det ges utrymme för kunskapsutbyte och social kontakt mellan finländare och nyanlända. Målet är tvåvägsintegration och
demokratiförståelse.
 

De finlandssvenska integrationsdagarna

De årligen återkommande Finlandssvenska integrationsdagarna, som ordnats sedan 2016, är ett evenemang som riktar sig till dem som arbetar med integrationsfrågor, beslutsfattare (på kommunal och statlig nivå), integrerade och de som arbetar med frågan. Integrationsdagarna ordnas i samarbete med Bildningsalliansen och lockar ett 100-tal deltagare från hela Svenskfinland och ses som en viktig möjlighet till nätverkande och att skapa nya kontaktytor.

Målet är att erbjuda deltagarna inspiration i deras arbete, ny information om vad som är aktuellt såväl i Svenskfinland som i Norden och övriga världen, samt via workshops och projekttorg själva vara aktiva och berätta om vad som är aktuellt och vad som fungerar i den egna regionen. Följande integrationsdagar arrangeras i september 2020. Svenska kulturfonden stöder evenemanget.

Mer information om De finlandssvenska integrationsdagarna hittas genom att klicka här.
 

Rundabordsdiskussioner

Folktinget har regelbundet inbjudit olika aktörer till rundabordsdiskussioner om integration på svenska i Finland. Rundabordsdiskussionerna är ett forum för dem som arbetar med integration i Svenskfinland, till exempel Bildningsalliansen, Luckan, Kommunförbundet, integrationskoordinatorer från olika kommuner. Gunvor Kronman är ordförande.

Målet med diskussionerna är att utbyta erfarenheter och best practice. Vi vill också skapa ett nätverk för att undvika onödiga överlappningar.

Folktingets rundabordsdiskussioner kring integration har resulterat i de finlandssvenska integrationsdagarna.