Tack Digisähkö!

29.01.2021 kl. 15:23
Folktinget tackar för servicen på svenska!

Folktingets mötesrum behövde ny teknik för att i framtiden också klara av alla digitala möten och träffar. Det fixade DigiSähkö åt oss, tack för det Henkka och Sami och speciellt stort tack för servicen på svenska! Bra gjort, Folktinget tackar!


Med Bra gjort-stämpeln vill vi visa vår uppskattning för att någon på ett positivt sätt lyfter upp det svenska. I första hand ger vi stämpeln till aktörer, organisationer, företag, myndigheter och personer inom kundbetjäning som mest verkar på finska.

Har du förslag på vem som borde uppmärksammas? Hör av dig till folktinget@folktinget.fi! 

#bragjort #folktingettackar