Folktinget tackar Lojo sjukhus!

17.02.2021 kl. 12:17
Lojo sjukhusområde har satsat på det svenska.

Lojo sjukvårdsområde har gjort satsningar för att förbättra sin service på svenska och i den senaste kundnöjdhetsmätningen är hela 80,4 % nöjda med servicen på svenska. Språkfrågan och språkutbildning är något som ledningen valt att aktivt jobba med.

Som exempel kan Lojo BB nämnas! Där har de redan länge jobbat med att erbjuda service på flera språk och är också aktiva på sociala medier på både finska och svenska. Bra gjort, Folktinget tackar!