Utbildning

Folktinget arbetar för att trygga tillgången till svenskspråkig småbarnspedagogik och utbildning på alla utbildningsnivåer. Det här innebär bland annat att Folktinget:

  • bevakar utbildningssituationen i Svenskfinland,
  • tar initiativ i utbildningsfrågor som berör det svenska i Finland,
  • håller kontakt med utbildningsaktörer och myndigheter inom utbildningssektorn
  • bevakar undervisningen i svenska som andra inhemska språk.

Folktinget har ett utbildningsutskott som:

  • bevakar utbildningen på svenska i Finland
  • bevakar den svenskspråkiga befolkningens intressen inom utbildningssektorn
  • bereder utlåtanden om lagförslag som är aktuella inom utbildningssektorn och som berör den svenskspråkiga befolkningen

Utbildning är en förutsättning för att vi ska kunna förvalta och föra det egna språket vidare till följande generationer.

Utlåtanden

Sammandrag av frågor till minister Ohisalo

24.06.2021 kl. 10:48

Skrivelse till minister Ohisalo

24.06.2021 kl. 10:40

Här är det nya Folktinget

23.06.2021 kl. 12:55

Läs Folktingsbrevet

18.06.2021 kl. 14:36

Folktingsordförandes hälsning

18.06.2021 kl. 13:09

Vill du jobba hos oss?

03.06.2021 kl. 17:41

Beställ broschyrer

03.06.2021 kl. 14:26