Utbildning

Folktinget arbetar för att trygga tillgången till svenskspråkig småbarnspedagogik och utbildning på alla utbildningsnivåer. Det här innebär bland annat att Folktinget:

  • bevakar utbildningssituationen i Svenskfinland,
  • tar initiativ i utbildningsfrågor som berör det svenska i Finland,
  • håller kontakt med utbildningsaktörer och myndigheter inom utbildningssektorn
  • bevakar undervisningen i svenska som andra inhemska språk.

Folktinget har ett utbildningsutskott som:

  • bevakar utbildningen på svenska i Finland
  • bevakar den svenskspråkiga befolkningens intressen inom utbildningssektorn
  • bereder utlåtanden om lagförslag som är aktuella inom utbildningssektorn och som berör den svenskspråkiga befolkningen

Utbildning är en förutsättning för att vi ska kunna förvalta och föra det egna språket vidare till följande generationer.

Utlåtanden

Språkinlärning inom dagvården och förskolan

19.12.2013 kl. 17:14

Skrivelse om läroplanen 2016

22.04.2013 kl. 13:14

Skrivelse om svenska läromedel

22.04.2013 kl. 13:12

Utlåtande om rapporten Funktionell svenska

03.09.2012 kl. 15:45

Utlåtande om timfördelningen

23.03.2012 kl. 12:25