Folktinget och Kommunförbundet skapar nätverk för integrationskoordinatorer i tvåspråkiga kommuner

31.03.2021 kl. 13:14
Folktinget och Kommunförbundet är två organisationer som båda jobbar aktivt med frågor kring integration på svenska, initierade därför idag ett första möte för integrationskoordinatorerna.
Integrationskoordinatorerna i tvåspråkiga kommuner har efterlyst ett nätverk mellan koordinatorer för att utbyta erfarenheter och skapa kontaktytor över kommungränserna. Folktinget och Kommunförbundet, två organisationer som båda jobbar aktivt med frågor kring integration på svenska, initierade därför idag ett första möte för integrationskoordinatorerna. Det första mötet gav en god grund för ett bestående nätverk.

-    Koordinatorerna upplever sig som rätt ensamma i sitt arbete så det finns ett uppenbart behov för integrationskoordinatorerna i tvåspråkiga kommuner att diskutera sina erfarenheter med personer med samma jobb i en annan kommun, säger Stephanie Lindberg, ansvarig för integrationsfrågor på Folktinget.  
Inom ramen för nätverket kommer såväl aktuella integrationsfrågor att lyftas upp, som de olika kommunernas modeller och lösningar gällande integration. 

-    Verkligheten för integrationen i tvåspråkiga kommuner skiljer sig mycket beroende på om man är i Österbotten eller i södra Finland. I Österbotten har man en längre erfarenhet av att integrera på svenska medan integrationen på svenska är i startgroparna i södra Finland. Också den tvåspråkiga integrationen bör utredas, säger folktingssekreterare Christina Gestrin. 

Folktinget och Kommunförbundet kommer även i fortsättningen att samarbeta kring nätverket.