Livskraftig svenska i Finland

Nyheter

65397_t.jpg

Social- och hälsopolitiska utskottet diskuterade tvåspråkiga landskap

Folktingets social- och hälsopolitiska utskott hade möte 18.9.2018. På mötet diskuterades bland annat samarbete mellan de tvåspråkiga landskapen.
19.09.2018 kl. 14:42
65398_t.jpg

Utlåtande om patient- och klientlag och barnskyddslag

Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till klient- och patientlag och till vissa lagar som har samband med den.
17.09.2018 kl. 15:33
65187_t.jpg

Välkommen på seminarium i Helsingfors

"Får vi hjälp när nöden kräver?" arrangeras onsdag 3.10 i SFV-huset på Georgsgatan.
06.09.2018 kl. 10:04