Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Aktuellt

Svenska dagen-frågesport om svenskspråkiga ställen!

Den 6 november firas Svenska dagen. Folktinget har i år tagit fram en lekfull geografisk frågesport för att uppmärksamma dagen. Häng med till ställen där man talar svenska!
03.10.2023 kl. 09:33

Revidering av anvisningar för hörande vid författningsberedning

Som utgångspunkt framhåller Folktinget att det vore önskvärt att svenska språket används oftare inom författningsberedningen än i nuläget.
31.08.2023 kl. 14:10

Skrivelse: Tillsynen över social- och hälsovården

Folktinget önskar med denna skrivelse uppmärksamma Regionförvaltningsverket om behovet att utöva myndighetstillsyn i de tvåspråkiga vårdanordnarnas svenskspråkiga verksamheter med hänvisning till de stora strukturella förändringarna i och med vårdreformen.
24.08.2023 kl. 16:13
Article

Medaljen utdelas årligen åt någon som gjort betydande insatser för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland.

Nominera här!

Article

De finlandssvenska integrationsdagarna 2023 ordnas den 4-5 oktober

Klicka här för mera information!

Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program