Livskraftig svenska i Finland

Nyheter

62683_t.jpg

Folktinget rekryterar

Är du vår nya sakkunniga i social- och hälsovårdsfrågor? Ansök innan 15.3.
03.03.2018 kl. 21:40
62900_t.jpg

Utlåtande om digitalt stöd, AUTA-projektets slutrapport

Folktinget har gett ett utlåtande om förslag till verksamhetsmodell för digitalt stöd, AUTA-projektets slutrapport
14.03.2018 kl. 09:50
62901_t.jpg

Utlåtande om språklagstiftningen 2017

Svenska Finlands folkting gav ett utlåtande och blev hörd i grundlagsutskottet gällande regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017.
13.03.2018 kl. 10:06