Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Läs Folktingets rekommendation och checklista för social- och hälsovården

Folktingets social- och hälsopolitiska utskott har sammanställt en rekommendation om hur den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter bör beaktas i planeringen och utförandet av digitaliseringsprojekt inom social- och hälsovården. 
23.11.2020 kl. 11:09

Utlåtande om verkställighet av språklagen

Folktinget har gett ett utlåtande gällande ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen.
19.11.2020 kl. 10:35

Utlåtande om läroplikten

Folktinget har gett ett utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den.
16.11.2020 kl. 13:58