Livskraftig svenska i Finland

Nyheter

63218_t.jpg

Välkommen på AlandicaDebatt

Den 13-14 juni arrangeras en debattarena om samhällsfrågor på svenska i Mariehamn. Alla är välkomna med!
28.03.2018 kl. 12:56
63045_t.jpg

Utlåtande om lag om småbarnspedagogik

Svenska Finlands folktings har gett ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet gällande utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik.
20.03.2018 kl. 13:45
63044_t.jpg

Yttrande om ändring av rättegångsbalken

Svenska Finlands folkting har lämnat ett yttrande gällande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken till riksdagens lagutskott.
15.03.2018 kl. 13:40