Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Utlåtande om flera språk i befolkningsdatasystemet

Folktinget har gett ett utlåtande till justitieministeriet och tar ställning till utredningen i enlighet med sin lagstadgade uppgift att främja svenska språkets ställning i landet
08.04.2020 kl. 11:12

De svenskspråkiga i Finland väntas bli fler

Tankesmedjan Magma och Folktinget har publicerat en befolkningsprogos för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Prognosen presenterades i en direktsändning 8.4.
08.04.2020 kl. 12:00

Pressmeddelande: Folktinget besviket över stängningen av samjouren vid Raseborgs sjukhus

"Det är nu viktigt att social- och hälsovårdsministeriet beviljar Raseborgs sjukhus tillstånd för dygnet runt-jour för allmänmedicin."
06.04.2020 kl. 14:41
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250