Livskraftig svenska i Finland

Nyheter

62900_t.jpg

Utlåtande om digitalt stöd, AUTA-projektets slutrapport

Folktinget har gett ett utlåtande om förslag till verksamhetsmodell för digitalt stöd, AUTA-projektets slutrapport
14.03.2018 kl. 09:50
62901_t.jpg

Utlåtande om språklagstiftningen 2017

Svenska Finlands folkting gav ett utlåtande och blev hörd i grundlagsutskottet gällande regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017.
13.03.2018 kl. 10:06
62862_t.jpg

Utlåtande om gymnasielag och studentexamen

Svenska Finlands folktings har gett ett utlåtande gällande utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag och lag om ändring av lagen om anordnande av studentexamen.
13.03.2018 kl. 08:09