Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Social- och hälsopolitiska utskottet hörde Seri-stödcentret om offer för sexuellt våld

Folktingets social- och hälsopolitiska utskott höll möte 30.11.2018 och hörde då representanter från HUS Kvinnoklinikens Seri-stödcenter. Centret erbjuder hjälp och stöd till personer som blivit utsatta för sexuellt våld.
03.12.2018 kl. 14:17

Tvåvägsintegration behövs i Finland. De finlandssvenska integrationsdagarna ordnades 19-20.11.2018 på Hanaholmen

Temat på årets finlandssvenska integrationsdagar var kvinnor, sysselsättning samt ensamkommande barn. Över 100 deltagare från hela Svenskfinland diskuterade hur vi kan bli bättre på inklusion. Dagarna initierade också förslag till hur vi kan stöda en bättre tvåvägsintegration.
21.11.2018 kl. 09:13

De finlandssvenska integrationsdagarna engagerade

Den första dagens program under integrationsdagarna 19-20.11 som i år igen arrangerades av Hanaholmen, Folktinget och Bildningsalliansen, samlade hundra engagerade deltagare. Måndagens program fokuserade på integreringen av kvinnor i samhället.
19.11.2018 kl. 19:28
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250