Livskraftig svenska i Finland

Nyheter

63044_t.jpg

Yttrande om ändring av rättegångsbalken

Svenska Finlands folkting har lämnat ett yttrande gällande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken till riksdagens lagutskott.
15.03.2018 kl. 13:40
62900_t.jpg

Utlåtande om digitalt stöd, AUTA-projektets slutrapport

Folktinget har gett ett utlåtande om förslag till verksamhetsmodell för digitalt stöd, AUTA-projektets slutrapport
14.03.2018 kl. 09:50
62901_t.jpg

Utlåtande om språklagstiftningen 2017

Svenska Finlands folkting gav ett utlåtande och blev hörd i grundlagsutskottet gällande regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017.
13.03.2018 kl. 10:06