Livskraftig svenska i Finland

Nyheter

60721_t.jpg

Utbildningsutskottet hade möte

Planeringen av en utbildningskonferens 2018 inleddes.
19.10.2017 kl. 11:37

Utlåtande gällande språkförsöken

Folktinget gav ett utlåtande till grundlagsutskottet om regeringens proposition med förslag till lag om de regionala språkförsöken.
17.10.2017 kl. 09:46
60674_t.jpg

Förvaltningsutskottet samlades till möte

Utskottet förde en aktiv diskussion om den aktuella landskaps- och vårdreformen.
16.10.2017 kl. 09:43