Livskraftig svenska i Finland

Nyheter

63550_t.jpg

Yttrande om landskaps- och vårdreformen

Folktinget har gjort ett yttrande gällande regeringspropositionerna och förslaget om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården.
18.04.2018 kl. 13:22
63458_t.jpg

Yttrande om Åklagarmyndigheten

Folktinget har på lagutskottets begäran gett ett skriftligt sakkunnigyttrande till förslag till lag om Åklagarmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den.
13.04.2018 kl. 15:13
63362_t.jpg

Folktinget: Hota inte vår grundtrygghet

Folktinget samlades till session i Helsingfors.
07.04.2018 kl. 15:37