Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Utlåtande om patient- och klientlag och barnskyddslag

Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till klient- och patientlag och till vissa lagar som har samband med den.
17.09.2018 kl. 15:33

Utbildningsutskottet hade möte

Utskottets första möte hölls på Kommunernas hus i Helsingfors den 22 augusti. På mötet diskuterades bland annat framtidens bildningskommun.
23.08.2018 kl. 13:27

Utlåtande om myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Folktinget har gett ett utlåtande till finansministeriet gällande utkastet till regeringsproposition med förslag till lagstiftning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt till lagar om ändring av vissa lagar som gäller registerförvaltningen.
15.08.2018 kl. 12:23