Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Information om projekten Språkambassadörerna och MOFI 2.0

Folktingets utbildningsutskott höll sitt sista möte för året den 12 december och hade besök av två utomstående gäster – Jaan Siitonen och Yvonne Nummela.
20.12.2018 kl. 15:19

Kanalsammanslagningen Yle Fem och Yle Teema var tema för Folktingets möte

Folktingets kultur- och medieutskott framförde sin oro över konsekvenserna av sammanslagningen av Yle Fem och Yle Teema för de inbjudna representanterna för Svenska Yle vid utskottets möte den 12 december.
17.12.2018 kl. 11:16

Social- och hälsopolitiska utskottet hörde Seri-stödcentret om offer för sexuellt våld

Folktingets social- och hälsopolitiska utskott höll möte 30.11.2018 och hörde då representanter från HUS Kvinnoklinikens Seri-stödcenter. Centret erbjuder hjälp och stöd till personer som blivit utsatta för sexuellt våld.
03.12.2018 kl. 14:17
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250