Livskraftig svenska i Finland

Nyheter

62439_t.jpg

Folktingets ställningtagande kring färdplan

Svenska Finlands folkting har tagit del av finansministeriets planering kring en färdplan för landskapens organisering.
02.01.2018 kl. 09:12
61714_t.jpg

Äntligen en tvåspråkig kurs för nödcentralsoperatörer

Svenska Finlands folkting har tagit emot den glädjande nyheten om att en tvåspråkig kurs för nödcentralsoperatörer inleds i Österbotten. Utbildningen startar i Vasa hösten 2018. 
21.12.2017 kl. 13:58
61715_t.jpg

Utlåtande om valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården

Svenska Finlands folkting ger följande utlåtande om utkastet till valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården. I enlighet med sitt lagstadgade uppdrag tar Folktinget ställning till de frågor som berör de språkliga rättigheterna.
20.12.2017 kl. 13:59