Livskraftig svenska i Finland

Nyheter

60140_t.jpg

Folktinget på Göteborgs bokmässa

Vi ordnar två diskussioner, torsdag kl. 11 (internationella torget) och fredag kl. 10.30 (Finlandsmontern).
27.09.2017 kl. 12:25
59798_t.jpg

Utlåtande: europeiska stadgan om minoritetsspråk

Svenska Finlands folktings utlåtande om utkast till Finlands femte periodiska rapport om genomförandet av europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.
04.09.2017 kl. 11:28
59578_t.jpg

Utlåtande om förslag till ny lag om åklagarväsendet 

Justitieministeriet har inte sänt en begäran om utlåtande, men Folktinget tar i enlighet med sitt lagstadgade uppdrag (1331/2003) ställning till i huvudsak de frågor som berör de språkliga rättigheterna. 
18.08.2017 kl. 17:29