Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

61715_t.jpg

Utlåtande om valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården

Svenska Finlands folkting ger följande utlåtande om utkastet till valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården. I enlighet med sitt lagstadgade uppdrag tar Folktinget ställning till de frågor som berör de språkliga rättigheterna.
20.12.2017 kl. 13:59
61399_t.jpg

Utlåtande om åklagarmyndigheten

Folktinget framhåller att en bedömning av språkliga konsekvenser bör omfatta omstruktureringen av åklagarväsendet både som helhet och särskilt gällande varje åklagardistrikt.
01.12.2017 kl. 11:55
61372_t.jpg

Rapport från förvaltningsutskottets möte

Justitieministeriets språkrättsråd Corinna Tammenmaa besökte förvaltningsutskottets möte.
30.11.2017 kl. 11:09