Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Välkommen på boklansering!

Folktingets jubileumsbok Rum för alla presenteras på Ode i Helsingfors 3.3.
19.02.2020 kl. 14:15

Folktingets förtroendevaldas fredag

Folktinget arrangerar en inspirationsdag för alla sina förtroendevalda i samband med sessionen i Helsingfors 3-4.4.
07.02.2020 kl. 12:35

19 organisationer har gemensamt tagit ställning till svenska social- och hälsovårdstjänster

Folktinget fick i uppdrag att koordinera ett gemensamt ställningstagande gällande den svenska servicen.
03.02.2020 kl. 12:10
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250