Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Välkommen på seminarium i Helsingfors

"Får vi hjälp när nöden kräver?" arrangeras onsdag 3.10 i SFV-huset på Georgsgatan.
23.09.2018 kl. 10:04

Social- och hälsopolitiska utskottet diskuterade tvåspråkiga landskap

Folktingets social- och hälsopolitiska utskott hade möte 18.9.2018. På mötet diskuterades bland annat samarbete mellan de tvåspråkiga landskapen.
19.09.2018 kl. 14:42

Utlåtande om patient- och klientlag och barnskyddslag

Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till klient- och patientlag och till vissa lagar som har samband med den.
17.09.2018 kl. 15:33
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250