Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Insändare: Språkkunskapslagen bör ses över

Folktinget föreslår att stora språkprovet i finska eller svenska erbjuds åt högskolestuderanden som en avgiftsfri, frivillig kurs och som en del av kandidat- eller magisterstudierna.
02.03.2021 kl. 13:50

Utlåtande om statens närvaro i regionerna

Folktinget har gett ett utlåtande om ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner
19.02.2021 kl. 09:02

Diskussion om psykoterapiutbildningen

Folktingets social- och hälsopolitiska utskott stod idag värd för diskussion.
17.02.2021 kl. 15:42