Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Utlåtande om valfrihetslagen

Folktinget har gett ett utlåtande till riksdagens social- och hälsovårdsutskott gällande regeringspropositionen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den.
24.07.2018 kl. 11:09

Utbildningsutskottet träffade Nylander och höll möte.

Utbildningsutskottet höll möte i riksdagen 6.6. Utskottet träffade riksdagsledamot Mikaela Nylander som berättade om aktuella ärenden i riksdagens kulturutskott.
12.06.2018 kl. 16:00

Yttrande om lag om regionutveckling och tillväxttjänster

Folktinget har gett ett yttrande till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet gällande förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster och till vissa lagar som har samband med den.
01.06.2018 kl. 11:32