Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

64055_t.jpg

Yttrande om lag om regionutveckling och tillväxttjänster

Folktinget har gett ett yttrande till riksdagens förvaltningsutskott gällande regeringens proposition med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster och till vissa lagar som har samband med den.
21.05.2018 kl. 10:05
63869_t.jpg

Utlåtande om valfrihetslagen

Folktinget har gett ett utlåtande gällande regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den.
07.05.2018 kl. 13:34
63827_t.jpg

Yttrande om landskapsreformen

Folktinget har gett ett yttrande till förslaget till lagstiftning om verkställigheten av landskapsreformen och omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter.
04.05.2018 kl. 11:09