Livskraftig svenska i Finland

Nyheter

61715_t.jpg

Utlåtande om valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården

Svenska Finlands folkting ger följande utlåtande om utkastet till valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården. I enlighet med sitt lagstadgade uppdrag tar Folktinget ställning till de frågor som berör de språkliga rättigheterna.
20.12.2017 kl. 13:59
61625_t.jpg

Bli medlem i Folktingets garanter!

Stöd Folktingets verksamhet genom att bli medlem för 15 euro/år.
15.12.2017 kl. 16:01
61584_t.jpg

Integrationsrapport lanserades

"Integration i projektform - en kartläggning av integrationsprojekt i Svenskfinland" är skriven av FD Linda Bäckman.
13.12.2017 kl. 10:48