Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Äldre och svenskspråkig – hur tryggar vi en god äldreomsorg?

Välkommen på Folktingets jubileumsseminarium i Åbo 19.11 kl.12-16
17.11.2019 kl. 13:05

Utlåtande om nationell strategi för psykisk hälsa

Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till nationell strategi för psykisk hälsa.
14.11.2019 kl. 16:04

Utlåtande gällande Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 

Folktinget har gett ett utlåtande till finansministeriet om förordningsutkast som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
14.11.2019 kl. 15:36
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250