Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Pressmeddelande: Folktinget förutsätter bättre instruktioner för språkanvändningen i myndighetsmeddelanden

De svenskspråkiga invånarna fick informationen på ett eller flera språk – eller inte alls.
01.04.2020 kl. 15:08

Folktinget anställer utredningsperson

Folktinget anställer en person för att göra en utredning om svenskspråkiga utbildningslinjer och tillgången till svenskspråkig personal inom social- och hälsovårdssektorn.
31.03.2020 kl. 13:38

Folktinget anställer folktingssekreterare till Helsingfors

Vi söker dig som ser möjligheter, arbetar målmedvetet, inspirerar, kommunicerar och förankrar.
28.03.2020 kl. 07:50
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250