Livskraftig svenska i Finland

Nyheter

64058_t.jpg

Utlåtande om gymnasielagen

Folktinget har gett ett utlåtande till kulturutskottet gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.
21.05.2018 kl. 11:04
64055_t.jpg

Yttrande om lag om regionutveckling och tillväxttjänster

Folktinget har gett ett yttrande till riksdagens förvaltningsutskott gällande regeringens proposition med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster och till vissa lagar som har samband med den.
21.05.2018 kl. 10:05
63869_t.jpg

Utlåtande om valfrihetslagen

Folktinget har gett ett utlåtande gällande regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den.
07.05.2018 kl. 13:34