Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Arbetsgruppen Vård på svenska höll sitt första möte

Arbetsgruppen har i uppdrag att skapa förslag för att trygga tillgången till social- och hälsotjänster på svenska när social- och hälsovårdsstrukturerna reformeras.
24.01.2020 kl. 13:56

Folktingsmedaljen

Nu har alla mottagare av folktingsmedaljen 2019 fått sin medalj. Du kan redan nu nominera kandidater för 2020.
22.01.2020 kl. 12:11

Utlåtande om kunduppgiftslagen

Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition om lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården.
21.01.2020 kl. 09:35
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250