Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Pressmeddelande: Folktinget stöder HUCS Raseborgs sjukhus

"Det handlar om att få vård på eget språk och på jämlika villkor."
04.03.2020 kl. 14:14

Utlåtande om särlösning för Nyland

Folktinget har gett ett utlåtande om slutrapporten om utredningen om en särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors (Social-och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2019:72). Utlåtandet gavs via ett färdigt frågeformulär på den elektroniska utlåtandetjänsten utlåtande.fi.
28.02.2020 kl. 08:57

Pressmeddelande om finskans betydelse för svenskan i Finland

- Vi måste lyssna på den kritik som förts fram, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist i ett pressmeddelande.
27.02.2020 kl. 12:31
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250