Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

60294_t.jpg

Utlåtande om elektronisk ärendehantering

Rapport om bedömning av behoven av lagändring från arbetsgruppen för en färdplan för i första hand elektroniskt tillhandahållna tjänster.
28.09.2017 kl. 12:57
60140_t.jpg

Folktinget på Göteborgs bokmässa

Vi ordnar två diskussioner, torsdag kl. 11 (internationella torget) och fredag kl. 10.30 (Finlandsmontern).
27.09.2017 kl. 12:25
59798_t.jpg

Utlåtande: europeiska stadgan om minoritetsspråk

Svenska Finlands folktings utlåtande om utkast till Finlands femte periodiska rapport om genomförandet av europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.
04.09.2017 kl. 11:28