Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Utlåtande om verkställighet av språklagen

Folktinget har gett ett utlåtande gällande ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen.
19.11.2020 kl. 10:35

Utlåtande om läroplikten

Folktinget har gett ett utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den.
16.11.2020 kl. 13:58

Foton från Folktingets svenskadagenfirande

Nu kan du titta på foton som togs i samband med utdelningen av förtjänstmedaljer och Folktingets tv-sända svenskadagenfest.
13.11.2020 kl. 14:42