Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Yttrande om landskapsreformen

Folktinget har gett ett yttrande till förslaget till lagstiftning om verkställigheten av landskapsreformen och omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter.
04.05.2018 kl. 11:09

Utlåtande om valfrihetslagen

Folktinget har gett ett utlåtande gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den.
18.04.2018 kl. 13:32

Yttrande om landskaps- och vårdreformen

Folktinget har gjort ett yttrande gällande regeringspropositionerna och förslaget om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården.
18.04.2018 kl. 13:22