Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Folktinget: Kieliasiat näkyvät uudistusehdotuksessa nyt aiempaa paremmin

Folktinget on antanut lausuntonsa sote-uudistuksesta ja pelastustoimesta.
05.10.2020 kl. 13:58

Utlåtande om digitalisering och informationshantering

Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet gällande prioriteringarna för digitaliseringen och informationshanteringen inom social- och hälsovården.
05.10.2020 kl. 11:22

Pressmeddelande: Svenskfinland kavlade upp ärmarna kring integrationsfrågor

Folktinget och Bildningsalliansen har 28-29.9 arrangerat de finlandssvenska integrationsdagarna för femte gången, men för första gången digitalt.
29.09.2020 kl. 12:25