Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

59578_t.jpg

Utlåtande om förslag till ny lag om åklagarväsendet 

Justitieministeriet har inte sänt en begäran om utlåtande, men Folktinget tar i enlighet med sitt lagstadgade uppdrag (1331/2003) ställning till i huvudsak de frågor som berör de språkliga rättigheterna. 
18.08.2017 kl. 17:29
59489_t.jpg

Utlåtande om stöd till den minoritetsspråkiga tidningspressen

Undervisnings- och kulturministeriet har bett Svenska Finlands folkting yttra sig om förslaget till fördelning av stöd till tidningspressen 2017. 
14.08.2017 kl. 10:00

Pressmeddelande: Folktinget kräver ny genomgång och utlåtanderunda

- Grundlagsutskottet har gjort ett grundligt och bra arbete. Nu måste regeringen ta skeden i vacker hand, lyssna på vad grundlagsutskottet sagt och korrigera alla brister, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.
30.06.2017 kl. 13:52