Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Pressmeddelande: Folktinget förutsätter bättre instruktioner för språkanvändningen i myndighetsmeddelanden

De svenskspråkiga invånarna fick informationen på ett eller flera språk – eller inte alls.
01.04.2020 kl. 15:08

Folktinget anställer utredningsperson

Folktinget anställer en person för att göra en utredning om svenskspråkiga utbildningslinjer och tillgången till svenskspråkig personal inom social- och hälsovårdssektorn.
31.03.2020 kl. 13:38

Markus Österlund slutar som folktingssekreterare

Markus Österlund har meddelat Folktingets styrelse att han avslutar sitt jobb som folktingssekreterare och går vidare mot nya uppdrag. Österlund har lett Folktinget sedan 2011.
26.03.2020 kl. 10:41
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250