Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Utlåtande om kommunernas roll som tjänsteproducenter

Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till utredning om kommunernas roll som tjänsteproducenter.
22.11.2019 kl. 16:12

Utlåtande om förslag till ändringar i äldreomsorgslagen 

Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringsproposition om ändringar i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (äldreomsorgslagen).
18.11.2019 kl. 11:32

Äldre och svenskspråkig – hur tryggar vi en god äldreomsorg?

Välkommen på Folktingets jubileumsseminarium i Åbo 19.11 kl.12-16
17.11.2019 kl. 13:05
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250