Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Utlåtande om nationell strategi för psykisk hälsa

Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till nationell strategi för psykisk hälsa.
14.11.2019 kl. 16:04

Utlåtande gällande Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 

Folktinget har gett ett utlåtande till finansministeriet om förordningsutkast som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
14.11.2019 kl. 15:36

Mottagare av folktingsmedaljen 2019

Folktinget utdelade en folktingsmedalj i guld och 17 folktingsmedaljer.
11.11.2019 kl. 10:09
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250