Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Utlåtande om åklagarmyndigheten

Folktinget framhåller att en bedömning av språkliga konsekvenser bör omfatta omstruktureringen av åklagarväsendet både som helhet och särskilt gällande varje åklagardistrikt.
01.12.2017 kl. 11:55

Rapport från förvaltningsutskottets möte

Justitieministeriets språkrättsråd Corinna Tammenmaa besökte förvaltningsutskottets möte.
30.11.2017 kl. 11:09

Yttrande om språkförsöket

I enlighet med sitt lagstadgade uppdrag tar Folktinget främst ställning till de frågor som berör de språkliga rättigheterna.  Folktinget motsätter sig ett språkförsök med motiveringar som följer nedan.
20.11.2017 kl. 15:27
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250