Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Utbildningsutskottet diskuterade bl.a. språkförsöket

Utskottet hade sitt andra möte med två viktiga punkter på sin agenda: språkförsöket och Folktingets framtidsseminarium.
20.11.2017 kl. 10:04

Social- och hälsopolitiska utskottet höll möte

Inger Östergård är ordförande och utskottet har hållit sitt första möte.
05.10.2017 kl. 10:54

Utlåtande om elektronisk ärendehantering

Rapport om bedömning av behoven av lagändring från arbetsgruppen för en färdplan för i första hand elektroniskt tillhandahållna tjänster.
28.09.2017 kl. 12:57
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250