Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Utlåtande om förnyade anvisningar

Folktinget har gett ett utlåtande till statsrådets kansli gällande förslaget till förnyade anvisningar om effektiverad kommunikation för statsförvaltningen
22.10.2019 kl. 12:31

Folktinget vill se telefonlinje för barn som utsatts för sexuellt våld också på svenska

I ett pressmeddelande efterlyser Folktinget en svenskspråkig telefonlinje för barn som utsatts för sexuellt våld.
17.10.2019 kl. 13:53

Folktinget 100 och Svenska dagen 2019

Välkommen att fira Folktinget 100 år på årets Svenska dagen-fest i Helsingfors 6.11 kl.19.45
29.09.2019 kl. 12:38
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250