Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Utbildningsutskottet hade möte

Utskottets första möte hölls på Kommunernas hus i Helsingfors den 22 augusti. På mötet diskuterades bland annat framtidens bildningskommun.
23.08.2018 kl. 13:27

Utlåtande om myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Folktinget har gett ett utlåtande till finansministeriet gällande utkastet till regeringsproposition med förslag till lagstiftning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt till lagar om ändring av vissa lagar som gäller registerförvaltningen.
15.08.2018 kl. 12:23

Utlåtande om tidigareläggning av A1-språk

Folktinget har gett ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet gällande gällande utkast till ändring av förordningen om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt av förordningen om grundläggande utbildning.
13.08.2018 kl. 11:20
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250