Livskraftig svenska i Finland

Nyheter

63045_t.jpg

Utlåtande om lag om småbarnspedagogik

Svenska Finlands folktings har gett ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet gällande utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik.
20.03.2018 kl. 13:45
63044_t.jpg

Yttrande om ändring av rättegångsbalken

Svenska Finlands folkting har lämnat ett yttrande gällande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken till riksdagens lagutskott.
15.03.2018 kl. 13:40
62900_t.jpg

Utlåtande om digitalt stöd, AUTA-projektets slutrapport

Folktinget har gett ett utlåtande om förslag till verksamhetsmodell för digitalt stöd, AUTA-projektets slutrapport
14.03.2018 kl. 09:50