Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Folktinget fyller 100 år!

Jubileumsåret startade med fullsatt medieseminarium i Musikhuset i Helsingfors 19.3.2019
19.03.2019 kl. 12:30

Språkliga rättigheter också på webben och i sociala medier

Folktingets förvaltningsutskott höll årets första möte 15.2.2019 och fick ta del av justitieministeriets syn på språkliga rättigheter och digitalisering.
01.03.2019 kl. 10:58

Utbildning på agendan

Folktingets utbildningsutskott höll årets första möte, och hörde bland annat om Kommunförbundets regeringsmål gällande undervisning och kultur.
21.02.2019 kl. 08:44
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250